Uitreiking Handboek Dijkenbouw

Felix Tjebbes 20-09-2018

Tijdens de landelijke POV dag is het eerste Handboek Dijkenbouw gepresenteerd. In dit handboek worden kennis van en ervaring met uitvoeringsprojecten vastgelegd. Deze zijn niet alleen bij de onlangs afgelopen dijkversterkingsronde opgedaan, maar gebaseerd op de eeuwenoude dijkenbouw.

Risico’s en fouten in de uitvoeringsfase kunnen heel kostbaar zijn; het voorkomen ervan is ‘winst’.Al enkele jaren leefde er daarom bij verschillende mensen vanuit overheid en bedrijfsleven, die betrokken waren bij HWBP-2 en Ruimte voor de Rivier dijkversterkingsprojecten, de wens om de ervaringen met de dijkaanleg en dijkversterking vast te leggen.
Met een breed samengestelde begeleidingscommissie met (meer dan 25) mensen vanuit overheid, kennisinstellingen en de markt is het boek tot stand gekomen.
In het introductiefilmpje vertelt Jan van Dijk namens de Commissie 'Handboek Dijkenbouw' iets meer over de totstandkoming van dit Handboek. Het Handboek zelf is hier te downloaden.