Aanvraag subsidie gevisualiseerd in een kort filmpje

Felix Tjebbes 04-12-2018

In het animatiefilmpje van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt op een heldere manier uitgelegd hoe subsidie kan worden aangevraagd.

Het filmpje is te bekijken op Youtube.