Opleidingsgids HWBP digitaal beschikbaar

Felix Tjebbes 05-02-2019

Het HWBP staat voor de grootste dijkversterkingsopgave ooit. Tot 2050 moet minimaal 1.100 km dijk worden versterkt. Tientallen projecten gaan de komende jaren in uitvoering. Ons werk moet steeds slimmer, sneller en goedkoper gebeuren.

Daar hebben we goed gekwalificeerde, professionele medewerkers voor nodig. Ons opleidingsprogramma draagt hier sinds 2014 in belangrijke mate aan bij.

In deze gids is een overzicht van alle HWBP-opleidingen opgenomen. Onze opleidingen zijn toegankelijk voor alle medewerkers van waterschappen en RWS, die nu of mogelijk in de toekomst werkzaam zijn aan dijkversterkingsprojecten.