Hohohoogwater

Van 25 januari tot 4 februari 2020 besteedden we samen met de waterschappen Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe aandacht aan de hoge waterstanden van 1995. We vroegen hiermee aandacht en begrip voor dijkversterkingen die nog op ons programma staan. Ook wilden we het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming vergroten.

Met de hashtag #hohohoogwater vertelden we het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Het hoogtepunt van de campagne vond plaats op vrijdag 31 januari 2020. We riepen toen álle inwoners van Nederland op om foto’s te posten op de socialemediakanalen met #mijndijk om te laten zien welke dijk jou beschermt tegen het hoge water.

Hoogwaterjournaal
Op zaterdag 25 januari 2020 trapten we de campagne af met een speciaal hoogwaterjournaal, waarin presentator Mark van Welzenis samen met directeur Ger Smits, omgevingsmanager Silvia Mosterd en jeugddijkgraaf Jiska Taal kijkt naar het verleden, heden en toekomst.

Videodagboeken hoogwater
Ook verscheen er iedere dag een speciaal videodagboek. Alle videodagboeken zijn hieronder terug te vinden:

Sander van Poorten is dijkspecialist bij Waterschap Rijn en IJssel. De evacuatie van 1995 maakte zo’n indruk op hem dat hij besloot bij het waterschap te gaan werken.

Mariël Nieuwenhuis is werkzaam als crisiscoördinator bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ze vertelt wat er allemaal is veranderd na 1995 en hoe nieuwe technieken ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller gewaarschuwd kunnen worden bij hoogwater.

Joop de Bijl maakte het hoogwater van 1995 van dichtbij mee bij Waterschap Aa en Maas. Hij vertelt waarom we bij dijkverbeteringen ook rekening moeten houden met de Nederlandse cultuurhistorie.

De gebroeders Sluiter uit Zwolle waren in 1995 omringd door het hoge water van de IJssel. Bij hen klotste het nog niet over de drempel. Hun huizen stonden op een terp in de uiterwaarden, maar het water stond wel extreem hoog. Het water liep in de kruipruimte. Toch hebben ze mooie herinneringen aan die tijd. 25 jaar later keren ze terug naar deze plek.

Hetty Klavers is sinds 2013 dijkgraaf. In haar dagboek vertelt ze wat er na 1995 is veranderd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om ons land te blijven beschermen tegen het stijgende water.

Diny Peters van den Brink moest in 1995 halsoverkop met haar man, drie kinderen en een caravan vluchten naar haar vader. Ook vandaag speelt het hoogwater nog een enorm grote rol in haar leven.

Michèle Blom is sinds 2017 de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat. In haar dagboek blikt ze terug op het hoogwater van 1995 maar legt ze ook uit waarom het zo belangrijk is dat we dagelijks werken om onze dijken sterker te maken.

Jacques Mombers vertelt in zijn dagboek hoe slot Loevestein door de eeuwen heen altijd een veilige haven is geweest voor omwonenden tijdens het hoogwater. Zo ook in 1995

Dijkwachters Bert Smeets en Thieme Bosman vertellen in dit dagboek waarom ze zich vrijwillig hebben aangesloten bij de 700 dijkwachten in Limburg. Wat er in 1995 plaatsvond mag immers nooit meer gebeuren!

Anne Ambrosius was tijdens het hoogwater 1995 nog maar 3 jaar oud. Toch had deze gebeurtenis tot op de dag van vandaag een enorme invloed op haar leven.

Infographics #hohohoogwater

Hoogwater 1995
25 jaar geleden moesten meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlaten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De afgelopen jaren is er veel werk verzet om de rivierengebieden veiliger te maken door de aanleg van dijken en om ruimte te creëren voor de rivier. Maar we hebben nog een flinke opgave om ons land ook in de toekomst veilig te houden.

#hohohoogwater
#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Cookie settings