Subsidieregeling HWBP 2

Hieronder vindt u de relevante documenten rond de subsidieregeling van het HWBP2, de zogenaamde Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren

  • Deel A betreft de tekst van de Regeling zelf inclusief een toelichting.
  • Deel B geeft een toelichting op de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten.
  • Deel C gaat in op de werkwijze van het Programmabureau, dat namens de Minister de Regeling uitvoert.

Het toetsboek beschrijft de werkwijze en aanpak van het toetsingsproces en verwijst naar de toetsmatrix, die de basis vormt voor het toetsingsrapport. Ten slotte zijn er een tweetal handreikingen beschikbaar voor de voorbereiding van de zgn Contactmoment tijdens de uitvoering (C5) en de bij de Oplevering (C6)

De laatste wijziging van deze regeling dateert van 27 juni 2012 (ref IENM/BSK-2012/109588) en hield verband met een wijziging in de subsidiëring van voorbereidingskosten. De vergoeding van de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsmaatregelen onder deze Regeling vindt plaats op basis van nacalculatie, dit in tegenstelling tot de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming die op 1 april 2014 van kracht is geworden. Dat is een van de wezenlijke aspecten waarop de HWBP2 regeling verschilt van de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming, die sinds 2014 van kracht is.

Er is nog een beperkt aantal projecten in uitvoering die onder deze Regeling worden gefinancierd.

Close overlay

Download link

0 Files: 
Cookie settings