Missie & ambities

Missie

In 2050 voldoen alle primaire keringen aan de geldende normen. Dit gebeurt door versterking van keringen en kunstwerken, waar mogelijk in combinatie met het realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Ambities

Om de missie en het einddoel te kunnen realiseren zijn de volgende ambities geformuleerd:

Hoger productieniveau

Om in 2050 alle primaire keringen aan de norm te laten voldoen zal vanaf 2020 jaarlijks gemiddeld 50 kilometer primaire keringen worden versterkt.

Lagere kosten

Via slimmere en goedkopere oplossingen worden de gemiddelde kosten van versterkingsmaatregelen per kilometer te beperkt tot gemiddeld 7 mln euro per km.

 

Cookie settings