Programmaplan

In de afgelopen periode hebben alliantiepartners samen voorstellen uitgewerkt om te komen tot een verdere doorontwikkeling van het HBWP. In het programmaplan beschrijven we onze gezamenlijke visie en de bijbehorende aanpak van het HBWP voor de komende jaren en hoe we dit willen implementeren. Daarbij gaan we uit van de ‘Alliantieprincipes HWBP’ die de bestuurders van de waterschappen en het Rijk hebben vastgesteld. Met vaststelling van dit programmaplan treedt de volgende fase van de doorontwikkeling in; die van de implementatie van de nieuwe werkwijze.

Download hier ons programmaplan.

Cookie settings